Anyagvizsgálat

A roncsolásmentes anyagvizsgálat csoportjába azok az eljárások tartoznak, amiknek segítségével a vizsgálati darabokban hibákat (indikációkat) vagyunk képesek észlelni és detektálni. Mindegyik eljárásnak meg van a maga előnye és korlátossága. Az indikációk detektálása után azonosítjuk azokat, majd az előírt szabványok figyelembevételével azokat kiértékeljük.

Az anyagvizsgálatok lehetnek laboratóriumi körülmények között végrehajtottak, illetve helyszíni vizsgálatok is. Szinte az összes eljárás alapkövetelménye, hogy a vizsgálati darab felülete megfelelően előkészített és tisztított legyen, hiszen a szennyeződések eltakarhatnak bizonyos hibákat.

Vizsgálhatunk hegesztési varratokat, alapanyagokat (rudak, lemezek), egyéb félkész-, késztermékeket, nyomástartó berendezéseket, tartályokat, acélszerkezeteket, rendszerelemeket (hőcserélőket, generátorokat), öntvényeket, alakított termékeket.

Kereshetünk síkszerű, lineáris és térfogati hibákat a különböző eljárásokkal. Egy adott eljárás nem képes mindegyik fajta hiba kimutatására. Az eljárásokat kombinálni szokták, így például egy csővezeték hegesztési varratán VT, PT, RT vizsgálatokat írnak elő 100%-os terjedelemben, hogy próbálják lefedni a kimutatható hibák terjedelmét. Acélszerkezetek esetén megszokott a VT, PT vagy a VT,MT vizsgálatok megrendelése egy adott vizsgálati szakaszra, terjedelemre.

Az anyagvizsgálatokat végezhetjük kézi készülékekkel és mérőműszerekkel, de nagy részük automatizálható is, egyedi igényekre szabva.

Az anyagvizsgálatot végrehajtó vizsgáló személyzet megfelelő anyagvizsgálati képesítéssel, EN ISO 9712 szerinti anyagvizsgáló tanúsítvánnyal kell rendelkezzen. Értékelő munkát kizárólag a 2-es szintű Kollégák végezhetnek.

Az anyagvizsgálatok szerepe a vizsgálati darabok, félkész, kész termékek és üzemelő rendszerek hibáinak kimutatása, a szerkezetek és rendszerelemek állapotának ellenőrzése, a prediktív karbantartás és az biztonságos üzemelés biztosítása.

Az oldalt készítette Mérei Tamás