Penetráló sor, repedésvizsgálat / FPI line – crack detection

A termékfotó csak illusztráció.

Penetráló sor – repedésvizsgálat / FPI line – crack detection

Folyadékbehatolásos vizsgáló berendezés és rendszer / LPI equipment and system

Fluoreszkáló penetrációs sor, állomás – RMV, ME alkalmazás/ FPI line, station – NDT, QC application

Mi az a fluoreszkáló penetrációs, folyadékbehatolásos vizsgálat?

Ez az eljárás egy széles körben alkalmazott roncsolásmentes anyagvizsgálati (RMV = NDT) módszer a felületi, felületre nyitott és kifutó hibák és folytonossági hiányok kimutatására. Kis és nagy méretű, illetve bonyolult geometriájú alkatrészeken is alkalmazható eljárás. Számos fém, kerámia és nem porózus anyag vizsgálatára alkalmazható.

A kis méretű, nehezen megtalálható repedések felkutatásához a fluoreszkáló penetrációs eljárást szükséges alkalmazni.

Egyéb megnevezései, hivatkozásai:

 • FPI – Fluorescent penetrant inspection (Fluoreszkáló Penetrációs Vizsgálat)
 • FLPI – Fluorescent Liquid Penetrant Inspection (Fluoreszkáló Folyadékbehatolásos Vizsgálat)
 • FDPI – Fluorescent Dye Penetrant Inspection (Fluoreszkáló Festékbehatolásos Vizsgálat)

Penetrációs vizsgálószerek osztályozási rendszere AMS 2644 szabvány szerint:

 • Type 1 – Fluoreszkáló penetrációs vizsgálószerek, fluoreszkáló eljárás – fluorescent penetrants
 • Type 2 – Látható penetrációs vizsgálószerek, színkontrasztos eljárás – visible penetrantsLemosási mód szerint:
 • Method A: Vízzel mosható, azaz water washable, amely már tartalmaz emulgeálószert, azaz emulsifiert.
 • Method B: Utólag emulgeálható, azaz post-emulsifiable lipophilic, amelyhez szükséges külön emulgeálószert, azaz emulsifiert használni.
 • Method C: Oldószerrel eltávolítható, azaz solvent removable.Érzékenységi szint szerint:
 • Level 1/2 – nagyon alacsony érzékenységi szint – very low sensitivity
 • Level 1 – alacsony érzékenységi szint – low sensitivity
 • Level 2 – közepes érzékenységi szint – medium sensitivity
 • Level 3 – magas érzékenységi szint – high sensitivity
 • Level 4 – ultra magas érzékenységi szint – ultra high sensitivity

Főbb iparágak, ahol használják a penetráló sorokat, állomásokat:

Autóipar, Repülőgépipar, Öntödék, Gyártás, Vasút kerekek, Tehergépjármű alkatrészek

Lehetséges felépítések, installációk:

Penetrációs állomás, penetrációs sor jellemzői:

Cégünk kiemelkedő hazai szereplő a penetráló állomások és penetráló sorok létesítésében.

Egyik fő szakterületünk a különböző iparágak számára alkalmazható penetrációs állomások és sorok megtervezése, legyártása és összeszerelése francia Partnereinkkel közös együttműködésben.

A penetráló sorokat az egyes ipari szereplők a nagy mennyiségben legyártott vagy karbantartásra bekerülő, kritikus alkatrészek, darabok folyadékbehatolásos anyagvizsgálatára használják.

Különböző állomásokként tekintsünk a penetráló sorok egyes tartályaira és az azok között elhelyezkedő egyéb berendezés egységekre.

Különböző megrendelői, gyártói előírások, és előírt szabványok szerinti követelményrendszereknek kell megfeleljenek a penetrációs vizsgálati folyamatok.

Általánosságban elmondható, hogy vagy vízzel mosható fluoreszkáló penetrációs vizsgálószert (water-washable penetrant) vagy utólag emulgeálható fluoreszkáló penetrációs vizsgálószert (post-emulsifiable penetrant) alkalmaznak a sorokkal történő vizsgálatok során. A két típus közüli választás minden esetben fontos mérlegelést kíván és a megfelelő típust minden esetben szabvány és/vagy gyártói direktíva írja elő. Ezen vizsgálószereknek különböző érzékenységi szintjeit különböztetik meg. Az osztályozási rendszer az AMS-2644 szabvány szerinti, az alkalmazható és elfogadott vizsgálószerek pedig a QPL-AMS2644 szabvány jegyzékben találhatók meg.

A behatoló vizsgálószer típusa, amit a penetráló állomások, sorok esetén alkalmaznak nagy darabszámok vagy kritikus alkatrészek esetén:
Fluroeszkáló (fluoreszcens) penetrációs vizsgálószerek

Sorok típusai:

1. típusú sor:
A behatoló vizsgálószereket tartályokba helyezik és ezekbe a tartályokba a vizsgálni kívánt darabokat bemártják.
2.  típusú sor:
A
 behatoló vizsgálószereket szivattyúval/pumpával adagolják vagy aeroszol flakonnal viszik fel a vizsgálni kívánt darabokra.

Darabok mozgatása:

A darabokat mozgathatják kézi erővel kis tömeg esetén, de nagyobb súlynál már kiépített daru-kosár rendszert vagy konvejer szállító szalagot, görgősort alkalmaznak, melyet minden esetben az operátor, a technikusi személyzet tud kezelni és irányítani.

Automatizálási lehetőség:

A penetráló sorokat sorozatgyártás esetén kíválóan lehet hasznosítani, az egyes műszakokban nagy mennyiség vizsgálatát teszi lehetővé egy létesített rendszer.

Az automatizálási opciókat olyan Cégeknek javasoljuk, akik nagy mennyiségben gyártanak és az egy műszak alatt bevizsgálható darabmennyiséget kívánják növelni a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében.

Penetrációs állomások, moduláris felépítés:

Penetráló sor – repedésvizsgálat.

Az egyes állomásokból épül fel a penetráló sor egésze.

Főbb modulok, amiket tartalmazhat egy penetráló sornak:

 • Alkatrész/darab mozgató rendszer (daru kosárral, konveyor szállítószalag, görgősor)
 • Irányító egység, kezelőfelület PLC-vel, elektromos szekrény
 • Előmosó állomás
 • Tartályok a vizsgálószereknek
 • Emulzifikáló, emulgeáló állomás az emulgeálószernek
 • Öblítő, utómosó állomás
 • Vizsgáló kabinok elszívással, sötétítő ponyvával és UV-lámpával, aeroszol vagy pumpás vizsgálószer felhordási lehetőséggel
 • Előhívó kabin, zárt, por alapú előhíváshoz
 • Kemence, szárító állomás
 • Kiértékelő állomás
 • Vízkezelő (szennyvízkezelő) rendszer

Különböző alakzatokban is létesíthetők a penetráló sorok, a helyigények és Vevői elvárások szerint: Egyenes vonal alakzat, U-alakzat, L-alakzat

A penetráló sorok egyes állomásai egymás mellett helyezkednek el. Az egyes állomások fajtájáról, számáról és egyéb jellemzőiről vizsgálati előírások, szabványok és technológiák rendelkeznek.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a tömörség ellenőrzésére, az illesztési hegesztések minőségére és a kármentő tálcák meglétére, azok megfelelő konstrukciójú kialakítására.

Vizsgálószerek időszakos analízise:

Tartályos sornál az adott vizsgálószerek lejárati idején felül bizonyos egyéb elemzéseket is időszakosan el kell végezni. Szintén előírások és szabványok szerint kell eljárnunk.

Mi szerint kell vizsgálni?

Fontos, hogy a Megrendelővel mindig egyeztessük le a kívánt technológiát, előírásokat és kérjük tőle, hogy adjon iránymutatást az elvégzendő vizsgálatokat illetően. Általában előre meghatározott technológiai utasítások, szabványi rendelkezések és Megrendelői elvárások szerint kell a penetráló soros vizsgálatokat elvégezni.

Egyéb penetrációs termékeink: https://palmont.hu/termekek/anyagvizsgalat/penetracios/
Cégünk a francia SREM Technologies magyarországi képviselete: https://srem.fr/fr/

Víz kezelési lehetőségek:

A vízkezelés során aktív szenet használunk. Zárt rendszerben a mosó vizet szűri a penetrációs vizsgáló állomásoknál, ahol a alkalmazzuk a lemosást.

Következő PDF szerint:

Penetráló sor – repedésvizsgálat / FPI line – crack detection

FLUOGRAPHE FM széria, SREM Technologies

  Ajánlatkérés